Grassa! goes international!

De buitenlandse belangstelling voor het bioraffinage-proces van Grassa! wakkert aan. Zo’n duurzaam systeem waarbij een meerwaarde uit gras kan worden gehaald, blijkt niet alleen interessant voor Nederland. Zo staat er inmiddels al een machine te draaien in Uganda en zijn er gesprekken met partijen in Noorwegen, Denemarken en Argentinië.

Het is echter niet alleen gras waar het buitenland een meerwaarde uit wil halen. Bij het pilot project in Uganda dat begin dit jaar startte, wordt er onder andere ook gebruik gemaakt van bananenblad, broad beans en alfalfa. Het is nu kwestie om tijdens de pilot te gaan kijken met welke gewassen het beste gewerkt kan worden, wat voor eindproducten hieruit gewonnen kunnen worden en waar deze vervolgens kunnen worden ingezet.

Twee man zijn nu permanent bezig om antwoord te kunnen geven op deze vragen en zodoende een massabalans over de Ugandese gewassen op te kunnen stellen. Aan de hand daarvan kan dan weer een business case worden gemaakt waarin staat wat er moet veranderen om de raffinage-unit zo goed mogelijk in te zetten. Om een duidelijk beeld te schetsen, zijn ook diervoederfabrikanten en boeren nauw betrokken bij het project.

Voordeel voor biodiversiteit
Vanwege de hogere landbouwefficiëntie die de raffinagetechniek biedt, kan de biodiversiteit beter worden gewaarborgd. Zo wordt op het moment veel vis uit het Victoriameer gebruikt als eiwitbron voor vee. Door de dagelijkse visvangst slinkt de vispopulatie echter steeds verder totdat er een moment komt dat er niets meer overblijft. Het concentreren van eiwitten uit gewassen als vervanger van vis-eiwit zou daar in de toekomst een positief effect op kunnen hebben.

Na de start van het pilot project in Uganda, tonen steeds meer landen belangstelling in bioraffinage. Zo is het voor Noorwegen bijvoorbeeld uit strategisch oogpunt erg aantrekkelijk om in zijn eigen eiwitbehoeften te kunnen voorzien. Eens te meer omdat in Noorwegen de eiwitimport hoog belast wordt. Kortom; ieder land kan zo zijn eigen voordeel halen uit bioraffinage.

Voor Uganda geldt vooralsnog dat ze eerst de half jaar durende pilot zullen afronden. Daarna wordt er beslist hoe het verder zal gaan.