Proeven van start met nieuwe bioraffinage-installatie

Vandaag, 24 oktober 2016, start Grassa met een demonstratie van haar nieuwe bioraffinage-installatie. Grassa ondersteunt op deze manier het onderzoek naar mobiele bioraffinage dat is geïnitieerd door waterschap Aa en Maas.

In samenwerking met de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), negen andere waterschappen en een aantal ketenpartners probeert Aa en Maas bioraffinage te implementeren in hun vakgebied. Er komen namelijk alleen al bij het regulier onderhoud van de watergangen en dijken vele duizenden tonnen aan waterplanten, riet en gras op jaarbasis vrij. Een groot deel daarvan belandt uiteindelijk op de composthoop, een relatief laagwaardige bestemming. Met behulp van bioraffinage kunnen uit deze groenresten onder meer eiwitten, vezels en mineralen gehaald worden, die op hun beurt weer nuttig kunnen worden ingezet.

Aanstaande woensdag wordt op het gemaal Groenendaal in Heusden een excursie georganiseerd door STOWA waarbij verder wordt uitgeweid over het onderzoek en waar tevens Grassa’s bioraffinage-installatie in bedrijf te zien is. De installatie wordt deze week gedemonstreerd met de zogeheten Grote Waternavel, een invasieve exotische waterplant. Millvision zal vervolgens van de gewonnen vezels papier en een biocomposiet produceren. En er wordt tevens onderzocht of de vezels geschikt zijn voor substraat in de paddenstoelenteelt.

De waterschappen en Grassa zullen in het kader van dit onderzoek ‘Groenresten uit waterbeheer’ over twee weken in Heusden een proef starten met de raffinage van brandnetels. En in het voorjaar mag het Fonteinkruid eraan geloven bij het waterschap Zuiderzeeland. Houd de agenda dus in de gaten voor mogelijk meer excursies.

Aanmelden voor de excursie kan via deze link.

Dit project ontvangt steun van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling.