Invasieve waterplanten zijn geen probleem

De Volkskrant en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldden eerder deze maand dat de Nederlandse sloten dichtslibben door invasieve waterplanten. Dat is een groot probleem volgens het medium en het CBS. Maar Grassa biedt een oplossing met haar bioraffinage-installatie.

Cijfers wijzen uit dat het aantal exotische planten zoals de Grote waternavel, die oorspronkelijk in Amerika voorkomt, flink toeneemt. Zo is sinds 1990 de aanwezigheid van de plant met een factor 150 toegenomen. Waar het door de waterschappen inmiddels als onkruid wordt beschouwd, is het voor Grassa een goede bron voor hoogwaardige biobased producten.

De waterplant kan namelijk met behulp van bioraffinage worden omgezet in grondstoffen die weer voor verschillende doeleinden kunnen worden ingezet. Verschillende waterschappen zien daar ook toekomst in en zijn vorig jaar al met een proef gestart. Toen is onder meer getest met het raffineren van Grote waternavel, Fonteinkruid en brandnetels. Hoe dit precies in zijn werk gaat, wordt uitgelegd in de naar aanleiding van deze proef gemaakte informatiefilm.

Eigenlijk is er dus al een mooie oplossing voor dit zogenaamde probleem.