Grassa’s raffinagemachine is ‘de Tesla van de landbouw’

In het rapport ‘De toekomst van de Nederlandse energie-intensieve industrie – Het Verhaal’ wordt Grassa’s grasraffinage-machine als hét voorbeeld genoemd om de landbouwsector te vernieuwen en klimaatneutraal te maken. Hoofdstuk 10 ‘de Tesla van de landbouw’ gaat geheel over de potentie van Grassa’s grasraffinage. Het rapport werd op 10 april aangeboden aan Kamerlid Stientje van Veldhoven en directeur-generaal Sandor Gaastra van het Ministerie van Economische Zaken.

“Je zou Grassa! kunnen vergelijken met Tesla en de mengvoerindustrie met Ford of Volkswagen. De mengvoerindustrie is groot, internationaal, centraal georganiseerd en heeft een zware belasting op het milieu. Grassa daarentegen is klein, lokaal, decentraal georganiseerd en veel minder milieubelastend.” Waar Ford en Volkswagen aanvankelijk de alternatieven voor de verbrandingsmotor niet toejuichten, liet Tesla zien dat elektrische auto’s de toekomst hebben. Dat is vergelijkbaar met de mengvoerindustrie, die nu nog geen enkel belang hebben om de ontwikkeling van grasraffinage te stimuleren. De financiering zal daarom, net als bij Tesla, van buitenaf moeten komen. Het rapport beschrijft mogelijkheden en strategieën om dat voor elkaar te krijgen.

Het rapport vertelt ‘Het Verhaal’ – zonder  cijfers en grafieken – over de klimaatneutrale samenleving van de toekomst van 2030 tot 2050 en beschrijft strategieën over hoe we daar kunnen komen voor acht energie-intensieve sectoren. Voor veel aspecten van onze samenleving bestaan er al heldere toekomstbeelden, zoals het klimaatneutraal maken van onze woningen, vervoer en voedsel. “Maar als het gaat over de energie-intensieve industrie, die momenteel meer dan de helft van het energiegebruik en een derde van de CO2-uitstoot voor haar rekening neemt, wordt het moeilijker. Door het diverse karakter van die industrie en de vele afhankelijkheden tussen afzonderlijke deelindustrieën ontbreekt het vooralsnog aan een eenduidig toekomstbeeld.” Het rapport wil dat beeld invullen, en gebruikt voor de landbouwindustrie Grassa’s raffinagetechniek als ultieme voorbeeld.

Een reflectie van Grassa’s ambitie

“Het is september 2030. Ik loop net een nieuw aangelegd bos uit. Ik kijk naar de boer die op het punt staat zijn gras te raffineren. Hooien en inkuilen zijn tegenwoordig ouderwets. De boer kan meerdere keren per jaar zijn grasland maaien en daarmee vezelkoek produceren. Deze vezelkoek is perfect ingesteld op de eiwitbehoefte van zijn koeien.

Enkele jaren geleden heeft hij samen met boeren uit de omgeving een mobiele grasraffinage-unit gekocht. Om de beurt gebruiken ze deze elektrische machine. Ook de buurman, een varkensboer, profiteert daarvan. Veetelers verkopen aan hem het eiwitsap dat de machine uit het gras trekt. Daarmee vervangt de varkensboer mengvoer uit soja.”

Zo begint Hoofdstuk 10, De Tesla van de landbouw over grasraffinage als landbouwinnovator. Daarna legt het de techniek van Grassa! haarfijn en overtuigend uit, inclusief de mogelijkheden en het rendement van grasraffinage. Het drie pagina’s tellende hoofdstuk sluit af met een eindbeeld en implementatiestrategie, die precies Grassa’s ambitie en strategie reflecteren: er komt een commerciële onbemande grasraffinage-machine met een verwerkingscapaciteit van 5 ton gras of andere groene grondstof per uur (nu is dat nog 0,5 ton per uur). Deze machines worden verkocht en geleased om meer impact te creëren. Daarnaast wordt er een mobiele unit met hovercraft-technologie ontwikkeld met een capaciteit van 10 ton per uur. Binnen 5 jaar wordt de techniek geschikt gemaakt voor de menselijke consumptie van gras. En binnen 15 jaar wordt de techniek toegepast op minstens 50% van het Nederlandse grasland, en steeds meer op andere gewassen en groene grondstoffen.

Zeven andere energie-intensieve sectoren beslaan ook ieder een hoofdstuk met voorbeelden en strategieën: de raffinagesector, chemische industrie, kunstmestindustrie, staalindustrie, papier- en kartonindustrie, datacenters, voedselindustrie. Het rapport is van Quintel Intelligence, in opdracht van Netbeheer Nederland, Topconsortium voor Kennis en Innovatie Energie &Industrie, Institute for Sustainable Process Technology, Urgenda en OCI Nitrogen, en werd op 10 april tijdens de rapportlancering in Den Haag uitgebreid besproken en aangeboden aan Kamerlid Stientje van Veldhoven (D66, portefeuille Energie & Klimaat, Gaswinning en Circulaire Economie) en aan de directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging Sandor Gaastra van het Ministerie van Economische Zaken.

Lees hier het gehele rapport: ‘De toekomst van de Nederlandse energie-intensieve industrie – Het verhaal’.