Category Archives: Uncategorized

Grassa’s raffinagemachine is ‘de Tesla van de landbouw’

In het rapport ‘De toekomst van de Nederlandse energie-intensieve industrie – Het Verhaal’ wordt Grassa’s grasraffinage-machine als hét voorbeeld genoemd om de landbouwsector te vernieuwen en klimaatneutraal te maken. Hoofdstuk 10 ‘de Tesla van de landbouw’ gaat geheel over de potentie van Grassa’s grasraffinage. Het rapport werd op 10 april aangeboden aan Kamerlid Stientje van Veldhoven en directeur-generaal Sandor Gaastra van het Ministerie van Economische Zaken.

“Je zou Grassa! kunnen vergelijken met Tesla en de mengvoerindustrie met Ford of Volkswagen. De mengvoerindustrie is groot, internationaal, centraal georganiseerd en heeft een zware belasting op het milieu. Grassa daarentegen is klein, lokaal, decentraal georganiseerd en veel minder milieubelastend.” Waar Ford en Volkswagen aanvankelijk de alternatieven voor de verbrandingsmotor niet toejuichten, liet Tesla zien dat elektrische auto’s de toekomst hebben. Dat is vergelijkbaar met de mengvoerindustrie, die nu nog geen enkel belang hebben om de ontwikkeling van grasraffinage te stimuleren. De financiering zal daarom, net als bij Tesla, van buitenaf moeten komen. Het rapport beschrijft mogelijkheden en strategieën om dat voor elkaar te krijgen.

Het rapport vertelt ‘Het Verhaal’ – zonder  cijfers en grafieken – over de klimaatneutrale samenleving van de toekomst van 2030 tot 2050 en beschrijft strategieën over hoe we daar kunnen komen voor acht energie-intensieve sectoren. Voor veel aspecten van onze samenleving bestaan er al heldere toekomstbeelden, zoals het klimaatneutraal maken van onze woningen, vervoer en voedsel. “Maar als het gaat over de energie-intensieve industrie, die momenteel meer dan de helft van het energiegebruik en een derde van de CO2-uitstoot voor haar rekening neemt, wordt het moeilijker. Door het diverse karakter van die industrie en de vele afhankelijkheden tussen afzonderlijke deelindustrieën ontbreekt het vooralsnog aan een eenduidig toekomstbeeld.” Het rapport wil dat beeld invullen, en gebruikt voor de landbouwindustrie Grassa’s raffinagetechniek als ultieme voorbeeld.

Een reflectie van Grassa’s ambitie

“Het is september 2030. Ik loop net een nieuw aangelegd bos uit. Ik kijk naar de boer die op het punt staat zijn gras te raffineren. Hooien en inkuilen zijn tegenwoordig ouderwets. De boer kan meerdere keren per jaar zijn grasland maaien en daarmee vezelkoek produceren. Deze vezelkoek is perfect ingesteld op de eiwitbehoefte van zijn koeien.

Enkele jaren geleden heeft hij samen met boeren uit de omgeving een mobiele grasraffinage-unit gekocht. Om de beurt gebruiken ze deze elektrische machine. Ook de buurman, een varkensboer, profiteert daarvan. Veetelers verkopen aan hem het eiwitsap dat de machine uit het gras trekt. Daarmee vervangt de varkensboer mengvoer uit soja.”

Zo begint Hoofdstuk 10, De Tesla van de landbouw over grasraffinage als landbouwinnovator. Daarna legt het de techniek van Grassa! haarfijn en overtuigend uit, inclusief de mogelijkheden en het rendement van grasraffinage. Het drie pagina’s tellende hoofdstuk sluit af met een eindbeeld en implementatiestrategie, die precies Grassa’s ambitie en strategie reflecteren: er komt een commerciële onbemande grasraffinage-machine met een verwerkingscapaciteit van 5 ton gras of andere groene grondstof per uur (nu is dat nog 0,5 ton per uur). Deze machines worden verkocht en geleased om meer impact te creëren. Daarnaast wordt er een mobiele unit met hovercraft-technologie ontwikkeld met een capaciteit van 10 ton per uur. Binnen 5 jaar wordt de techniek geschikt gemaakt voor de menselijke consumptie van gras. En binnen 15 jaar wordt de techniek toegepast op minstens 50% van het Nederlandse grasland, en steeds meer op andere gewassen en groene grondstoffen.

Zeven andere energie-intensieve sectoren beslaan ook ieder een hoofdstuk met voorbeelden en strategieën: de raffinagesector, chemische industrie, kunstmestindustrie, staalindustrie, papier- en kartonindustrie, datacenters, voedselindustrie. Het rapport is van Quintel Intelligence, in opdracht van Netbeheer Nederland, Topconsortium voor Kennis en Innovatie Energie &Industrie, Institute for Sustainable Process Technology, Urgenda en OCI Nitrogen, en werd op 10 april tijdens de rapportlancering in Den Haag uitgebreid besproken en aangeboden aan Kamerlid Stientje van Veldhoven (D66, portefeuille Energie & Klimaat, Gaswinning en Circulaire Economie) en aan de directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging Sandor Gaastra van het Ministerie van Economische Zaken.

Lees hier het gehele rapport: ‘De toekomst van de Nederlandse energie-intensieve industrie – Het verhaal’.

Officiële aftrap Bio Treat Center

Afgelopen donderdag 30 maart is de bouw van het Bio Treat Center van start gegaan. Een fotomoment en ontbijtsessie met de Limburgse Gedeputeerden Twan Beurskens en Hubert Mackus maakten de officiële aftrap een feit. De ambities van het BTC sluiten goed aan bij die van Grassa! Samen met nog vijf bedrijven en de provincie Limburg is Grassa! dan ook initiatiefnemer van het BTC, dat zich nestelt in het voormalige Waterpaviljoen op het Floriade-terrein in Venlo.

BTC Kick-off 30 maart 2017

Officiële aftrap met de initiatiefnemers: v.l.n.r. Sjang Emons (Hofmans), Richard de la Roy (Eco-Makelaar), Martijn Wagener (Grassa!), Geert van Boekel (NewFoss), Ronald verberne (Ingenia), Gedeputeerde Twan Beurskens (Economie en Kennisinfrastructuur), Gedeputeerde Hubert Mackus (Groen, Landbouw, Infra, Rail en Monumenten), burgemeester van Venlo Antoin Scholten.

Het Bio Treat Center (BTC) is een broedplaats voor open innovatie in het verwaarden van groen afval uit de agrarische sector. Ondernemers, onderzoekers en studenten kunnen hier de handen ineen slaan om de biobased economy een boost te geven. Het idee is dat er gezamenlijk onderzoek gedaan wordt, gezamenlijk gebruik wordt gemaakt van de onderzoeks- en kantoorfaciliteiten en dat ideeën gezamenlijk ontwikkeld en vermarkt worden. Daarom zal Grassa! haar hoofdkwartier verplaatsen van Eersel naar het BTC. In het innovatiecentrum, met een oppervlakte van 700 m2, worden naast kantoren en onderzoeksruimten ook diverse installaties en machines geplaatst waarvan leden en partners gebruik kunnen maken.

Bekijk deze video over het BTC

Er is steeds meer vraag naar groene grondstoffen die fossiele brandstoffen vervangen. Grassa! zet daar vol op in met haar mobiele raffinagemachine voor gras en andere groene grondstoffen. Maar samen kunnen we meer! De locatie van het BTC is daarom extra passend: op de Brightlands Campus Greenport Venlo, waar het BTC gesitueerd is, werken vernieuwers uit bedrijfsleven, wetenschap en onderwijs samen aan innovaties op het gebied van gezonde voeding, kweken en telen, alternatieve grondstoffen en voedingsbronnen. Kruisbestuiving dus, en dat zal de biobased economy een flinke impuls geven.

De ambitie is dat er de komende vier jaar tachtig leden zullen aansluiten bij het BTC. Lees meer in het persbericht en op www.biotreatcenter.nl.

Grassa! BV is een MKB-bedrijf dat verse groene plantaardige grondstoffen, die vaak als afvalstoffen worden gezien, verwerkt tot hoogwaardige eindproducten met name voor diervoeding. Daarvoor heeft Grassa! een mobiele raffinagemachine ontwikkeld waarmee vers gras vanaf de weide, reststromen uit de tuinbouw, woekerende waterplanten uit de rivieren of natuurgras uit natuurgebieden verwerkt wordt. Meer info over onze trailer is te zien in deze video.

f LR_2011030718Grassa! is op zoek naar een Procesoperator m/v, voltijd, om haar mobiele bioraffinage-installatie – de ‘Grassa! Trailer’ – te bedienen. Vanaf half april tot november zal de trailer raffinageproeven doen op diverse locaties, bij verschillende klanten en met verschillende groene producten.

De werkzaamheden

De procesoperator stuurt het proces van de installatie en heeft contact met de klant op locatie. De werkzaamheden bestaan uit het vullen van de installatie met een laadschop of kniklader en het gecontroleerd afvoeren van gereed product uit de installatie. Ook eenvoudige onderhoudswerkzaamheden behoren tot de werkzaamheden, zoals het smeren en schoon houden van de installatie. Omdat het een demo-installatie betreft zullen er ook regelmatig monsters van diverse plantaardige producten genomen moeten worden.

Wie zoeken wij?

We zoeken een enthousiaste medewerker die zelfstandig kan werken, graag buiten in een landelijke omgeving werkt en affiniteit heeft met techniek. Onze ideale kandidaat is het visitekaartje van Grassa! en dient derhalve netjes te willen en kunnen werken en over goede sociale vaardigheden te beschikken. Aangezien de installatie zich verplaatst binnen en buiten Nederland, wordt de nieuwe procesoperator gevraagd bereid te zijn om in de omgeving van de installatie te overnachten. Het werk gebeurt vooral overdag van maandag tot en met vrijdag, maar we verwachten geen 9-5-mentaliteit.

Wat bieden wij?

De procesoperator krijgt een grote mate van zelfstandigheid en heeft direct contact met klanten. Grassa! bied een groene werkomgeving met de nadruk op duurzaamheid. De beloning is marktconform. Wij bieden een contract van 7 maanden van medio april 2017 tot medio november 2017, met de mogelijkheid tot verlenging. Partijen gaan in de loop van het contract in overleg over de vervolgstappen.

Interesse in deze baan in de buitenlucht? Stuur uw motivatie en cv naar vacature@grassa.nl. Voor vragen kunt u via hetzelfde e-mailadres bij ons terecht.

Bio Treat Center in maart van start

Nadat vorig jaar een handtekening werd gezet onder de Bio Treat Center VOF, gaat nu de realisatie van de samenwerkingslocatie van start. In een voormalig Floriade-gebouw in Venlo kunnen bedrijven uit de agrofoodsector fysiek gaan samenwerken op het gebied van biomassa en kleinschalige bioraffinage.

Het Bio Treat Center (BTC) is volgens Ronald Verberne van Ingenia een unieke kans om samen te werken met gelijkgestemden, zo stelt hij in een artikel van Food & Nutrition. In de VOF is een aantal bedrijven verenigd die gezamenlijk het voortouw nemen bij de ontwikkeling, waaronder Grassa!,  NewFoss, Hofmans, Eco Makelaar, Ingenia en Emons.

Ook nu lopen er al diverse samenwerkingsprojecten tussen partijen die in het BTC van start gaan. Zo werkt Grassa! met Ingenia samen aan het verwaarden van sappen uit biomassa. ‘Die kruisbestuiving zal door de fysieke nabijheid alleen maar intensiever worden’, aldus Verberne.

Het BTC moet aanbieders van biomassa, ontwikkelaars van pre-treatmenttechnologie en afnemers met elkaar in contact brengen met als doel: innovatie. De komende maanden wordt de organisatie opgericht en wordt er een manager aangesteld die het gebouw gaat inrichten compleet met laboratoria, kantoren en vergaderruimtes.

Naar verwachting zal het BTC in maart officieel van start gaan en over circa een half jaar klaar zijn voor gebruik in het Waterpaviljoen op het voormalige Floriade terrein in Venlo.

Invasieve waterplanten zijn geen probleem

De Volkskrant en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldden eerder deze maand dat de Nederlandse sloten dichtslibben door invasieve waterplanten. Dat is een groot probleem volgens het medium en het CBS. Maar Grassa biedt een oplossing met haar bioraffinage-installatie.

Cijfers wijzen uit dat het aantal exotische planten zoals de Grote waternavel, die oorspronkelijk in Amerika voorkomt, flink toeneemt. Zo is sinds 1990 de aanwezigheid van de plant met een factor 150 toegenomen. Waar het door de waterschappen inmiddels als onkruid wordt beschouwd, is het voor Grassa een goede bron voor hoogwaardige biobased producten.

De waterplant kan namelijk met behulp van bioraffinage worden omgezet in grondstoffen die weer voor verschillende doeleinden kunnen worden ingezet. Verschillende waterschappen zien daar ook toekomst in en zijn vorig jaar al met een proef gestart. Toen is onder meer getest met het raffineren van Grote waternavel, Fonteinkruid en brandnetels. Hoe dit precies in zijn werk gaat, wordt uitgelegd in de naar aanleiding van deze proef gemaakte informatiefilm.

Eigenlijk is er dus al een mooie oplossing voor dit zogenaamde probleem.

Demonstratie bioraffinage-installatie groot succes

De bioraffinage-demonstratie bij varkensbedrijf Van Gorp in Dalen was een groot succes. De afgelopen dagen heeft de Grassa!Oplegger bij het varkensbedrijf gestaan om lokaal gras te raffineren. Grassap voor de varkens en de restvezels voor de buurkoeien.

Het grassap, dat vol zit met eiwitten, vermengt Van Gorp in het brijvoer voor zijn biggen. Naar verwachting is het namelijk niet alleen heel voedzaam en bevat het de juiste nutriënten, maar worden de biggen er ook vitaler van. De restvezel gaat weer terug naar de koeien van de gebroeders Vroege. Zo worden alle producten lokaal geproduceerd, lokaal ingezet en efficiënter gebruikt. Een win-win situatie voor de buurmannen.

Tijdens de demonstratie hebben Grassa en Van Gorp een divers publiek mogen ontvangen. Van de overheid en ngo’s tot studenten en collega voederbedrijven. Het enthousiasme van de aanwezigen strekt zelfs zo ver dat er belangstelling is getoond in een samenwerking om Grassa verder te ondersteunen in haar ontwikkelingen.

Dit project ontvangt steun van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Laatste Grassa! excursie van het jaar

Op 6 december vindt de laatste Grassa excursie plaats van het jaar. Ditmaal in Panningen.

In oktober heeft Grassa in samenwerking met Heidro een nieuwe bio-raffinage machine ontwikkeld, de Grassa!oplegger. We willen u van harte uitnodigen om een kijkje te komen nemen!

Op dinsdag 6 december organiseren we een excursie van 13.00 uur tot 15.30 uur bij de machinebouwer Heidro in Panningen, Heibloemseweg 30 in Limburg.

Als u interesse heeft, laat het ons weten op excursie@grassa.nl. Graag even aangeven met hoeveel mensen u zou willen komen.

Dit project ontvangt steun van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Bioraffinage in de spotlight

Grassa’s bioraffinage-proef met waterplanten wordt goed ontvangen door de media. De diverse publicaties zijn terug te vinden onder ‘Grassa in de Media’. In samenwerking met negen waterschappen en verschillende kennisinstellingen proberen we groenresten die vrijkomen bij het onderhoud van watergangen en dijken om te zetten in waardevolle grondstoffen. Planten die anders een plaag vormen, kunnen dan alsnog zinvol worden ingezet. Benieuwd hoe dit van dichtbij in zijn werk gaat? Kijk dan even in de agenda op onze homepage voor aankomende evenementen en bijbehorende info.

Dit project ontvangt steun van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Proeven van start met nieuwe bioraffinage-installatie

Vandaag, 24 oktober 2016, start Grassa met een demonstratie van haar nieuwe bioraffinage-installatie. Grassa ondersteunt op deze manier het onderzoek naar mobiele bioraffinage dat is geïnitieerd door waterschap Aa en Maas.

In samenwerking met de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), negen andere waterschappen en een aantal ketenpartners probeert Aa en Maas bioraffinage te implementeren in hun vakgebied. Er komen namelijk alleen al bij het regulier onderhoud van de watergangen en dijken vele duizenden tonnen aan waterplanten, riet en gras op jaarbasis vrij. Een groot deel daarvan belandt uiteindelijk op de composthoop, een relatief laagwaardige bestemming. Met behulp van bioraffinage kunnen uit deze groenresten onder meer eiwitten, vezels en mineralen gehaald worden, die op hun beurt weer nuttig kunnen worden ingezet.

Aanstaande woensdag wordt op het gemaal Groenendaal in Heusden een excursie georganiseerd door STOWA waarbij verder wordt uitgeweid over het onderzoek en waar tevens Grassa’s bioraffinage-installatie in bedrijf te zien is. De installatie wordt deze week gedemonstreerd met de zogeheten Grote Waternavel, een invasieve exotische waterplant. Millvision zal vervolgens van de gewonnen vezels papier en een biocomposiet produceren. En er wordt tevens onderzocht of de vezels geschikt zijn voor substraat in de paddenstoelenteelt.

De waterschappen en Grassa zullen in het kader van dit onderzoek ‘Groenresten uit waterbeheer’ over twee weken in Heusden een proef starten met de raffinage van brandnetels. En in het voorjaar mag het Fonteinkruid eraan geloven bij het waterschap Zuiderzeeland. Houd de agenda dus in de gaten voor mogelijk meer excursies.

Aanmelden voor de excursie kan via deze link.

Dit project ontvangt steun van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Grassa! goes international!

De buitenlandse belangstelling voor het bioraffinage-proces van Grassa! wakkert aan. Zo’n duurzaam systeem waarbij een meerwaarde uit gras kan worden gehaald, blijkt niet alleen interessant voor Nederland. Zo staat er inmiddels al een machine te draaien in Uganda en zijn er gesprekken met partijen in Noorwegen, Denemarken en Argentinië.

Het is echter niet alleen gras waar het buitenland een meerwaarde uit wil halen. Bij het pilot project in Uganda dat begin dit jaar startte, wordt er onder andere ook gebruik gemaakt van bananenblad, broad beans en alfalfa. Het is nu kwestie om tijdens de pilot te gaan kijken met welke gewassen het beste gewerkt kan worden, wat voor eindproducten hieruit gewonnen kunnen worden en waar deze vervolgens kunnen worden ingezet.

Twee man zijn nu permanent bezig om antwoord te kunnen geven op deze vragen en zodoende een massabalans over de Ugandese gewassen op te kunnen stellen. Aan de hand daarvan kan dan weer een business case worden gemaakt waarin staat wat er moet veranderen om de raffinage-unit zo goed mogelijk in te zetten. Om een duidelijk beeld te schetsen, zijn ook diervoederfabrikanten en boeren nauw betrokken bij het project.

Voordeel voor biodiversiteit
Vanwege de hogere landbouwefficiëntie die de raffinagetechniek biedt, kan de biodiversiteit beter worden gewaarborgd. Zo wordt op het moment veel vis uit het Victoriameer gebruikt als eiwitbron voor vee. Door de dagelijkse visvangst slinkt de vispopulatie echter steeds verder totdat er een moment komt dat er niets meer overblijft. Het concentreren van eiwitten uit gewassen als vervanger van vis-eiwit zou daar in de toekomst een positief effect op kunnen hebben.

Na de start van het pilot project in Uganda, tonen steeds meer landen belangstelling in bioraffinage. Zo is het voor Noorwegen bijvoorbeeld uit strategisch oogpunt erg aantrekkelijk om in zijn eigen eiwitbehoeften te kunnen voorzien. Eens te meer omdat in Noorwegen de eiwitimport hoog belast wordt. Kortom; ieder land kan zo zijn eigen voordeel halen uit bioraffinage.

Voor Uganda geldt vooralsnog dat ze eerst de half jaar durende pilot zullen afronden. Daarna wordt er beslist hoe het verder zal gaan.