Crew

Martijn Wagener, directeur van Grassa, is specialist in energievraagstukken en de Bio Based Economy. Hij heeft voorheen bij Essent gewerkt en heeft nu zijn eigen bedrijf: Virida.

Gjalt de Haan heeft een achtergrond bij Hoogland Gras- en Groenvoeders in Marrum. Het bedrijf houdt zich bezig met het beheer van grasland.

Bram Koopmans is specialist op het gebied van procestechnologie. Hij weet inhoudelijk precies hoe het technische proces van Grassa het best vormgegeven kan worden.

Johan Sanders is professor aan de Wageningen Universiteit, met onder meer expertise in microbiologie, biotechnologie en agrotechnologie.