Bioraffinage

Wat is Bioraffinage?

Bioraffinage is het scheiden van de verschillende componenten van groene grondstoffen. In essentie komen daarbij twee producten vrij: een sap en een vezel. Eiwittten uit het sap kunnen worden verwerkt tot hoogwaardig veevoer, niet alleen voor koeien, maar ook voor varkens kippen. En misschien ooit wel tot voedsel voor mensen! Nadat het eiwit is gewonnen, kan uit de resterende wei ook fosfaat worden onttrokken. Dat kan bijvoorbeeld ingezet worden als meststof. De wei zonder eiwit en fosfaat is ook geschikt als meststof, maar kan bovendien als vergistergrondstof worden gebruikt. De vezel kan worden gebruikt als ruwvoer voor koeien en in de kartonindustrie. Zo werken verschillende sectoren samen, en dat past binnen de Bio Based Economy.

 

Die van Grassa is de eerste grasraffinagemachine van Nederland. Gras is de voornaamste grondstof voor de raffinage. Maar om zo lang mogelijk gedurende het jaar te werken, kunnen ook andere gewassen en gewasresten verwerkt worden. Groenbemesters, luzerne, aardappel-, wortel- en bietenloof bijvoorbeeld.

Nederland heeft circa 1 miljoen hectare grasland van verschillende kwaliteit. Dit betekent dat er een enorme hoeveelheid aan gras beschikbaar is als grondstof. Gras bestaat voor het grootste deel uit water (80/90%). De vaste stof (10-20%) bestaat uit vele componenten. Sommige daarvan kunnen gemakkelijk als product worden gewonnen, andere alleen maar op een ingewikkelde en dure wijze.

Van die 1 miljoen hectare wordt momenteel niet al het gras benut. Wat gebeurt er met de grasoverschotten? Boeren hebben niet veel aan dat extra gras. Het wordt slechts aan koeien gevoerd, varkens en kippen kunnen gras niet goed verteren. Voor die dieren wordt eiwitrijk voedsel momenteel uit sojaschroot gehaald. Dat importeert Nederland helemaal uit Brazilië. Dat kan duurzamer! Daar komt Grassa om de hoek kijken.

Door grasraffinage kunnen de eiwitten ook geschikt worden gemaakt voor onder meer kippen en varkens. Ons land heeft genoeg gras om al het sojaschrooteiwit te vervangen door graseiwit. Dat is genoeg voor alle twaalf miljoen varkens in Nederland, en dan blijft er nog genoeg over voor de vier miljoen koeien.

Hoe wordt eiwit gewonnen?

Gras wordt zodanig gekneusd en vermalen dat het aanwezige grassap kan worden uitgeperst en grasvezel overblijft. In het sap zit het graseiwit opgelost. Dit eiwit wordt gewonnen door verwarming van het sap waardoor het eiwit een vaste vorm krijgt en zo kan worden afgescheiden. Het eiwit kan worden gebruikt in voeding. De grasvezel kan na eventuele verdere bewerkingen geschikt worden gemaakt voor gebruik in bijvoorbeeld karton.

Resultaat

Uit duizend kilo vers gras is 50 kilo eiwit te ontleden. De mineralen worden benut als minerale meststoffen. Door de mobiliteit kunnen transportkosten zo laag mogelijk blijven en zijn de producten zo vers mogelijk.

Het basisproduct gras is volop beschikbaar en door de verbeterende technologie kunnen naar verwachting steeds meer componenten van gras tot economische waarde worden gebracht. Er ontstaat zo een nieuwe manier van veehouderij waarbij méér uit gras wordt gehaald dan alleen voer voor koeien.