Over Grassa

Grassa is officieel opgericht in april 2014 door Bram Koopmans, Johan Sanders en Gjalt de Haan. Martijn Wagener is aangesteld als directeur. Het bedrijf is ontstaan is uit twee projecten tussen 2008 en 2013, waarin onderzoek is gedaan naar de mogelijkheden van grasraffinage in de veehouderij. Veel onderzoek. Er gaat immers veel gras verloren dat op andere manieren bruikbaar zou kunnen zijn. Daarna volgden testen. Er werd een mobiele pilot-installatie ontwikkeld en gebouwd. In 2011 leidde dat tot de demonstratie van de eerste mobiele grasraffinaderij ter wereld, bij het melkveebedrijf van de familie Van de Hoef in Appelscha.

Naast het verder ontwikkelen van de technische processen van de raffinaderij, richt Grassa zich vanaf april 2014 concreet op het verspreiden van het idee. En dat lukt goed! Omdat Grassa als één van de weinige bedrijven in Nederland niet alleen kennis maar ook een pilotinstallatie beschikbaar heeft, weten diverse bedrijven en onderzoeksconsortia Grassa te vinden.

Leer hier meer over de geschiedenis van Grassa.