Kennis delen in BioTreatCenter

Het nieuwe BioTreatCenter in Venlo moet dé kennisbank worden voor de Biobased Economy. Het onderzoekscentrum biedt bedrijven de gelegenheid om samen te werken op het gebied van pre-treatment van biomassa en kleinschalige bioraffinage. Het uitgangspunt: innovatie.

Bij het BioTreatCenter (BTC), gevestigd op het terrein van Greenport Venlo, kunnen bedrijven ruimte, materiaal en kennis met elkaar delen. Inmiddels hebben al zes bedrijven zich aangesloten, waaronder Grassa. Het BTC is een halfopen innovatieplatform dat bedoeld is voor ondernemers die zich bezig houden met het opwaarderen van ruwe biomassa naar halffabricaten en/of eindproducten.

‘Halfopen innovatie staat voor samen ontwikkelen met een muurtje ertussen’, zo stelt Patrick Lemmens, Programmamanager Biobased Economy bij het Innovatiecentrum Greenport Venlo in een artikel in Agro & Chemie. ‘Je kunt deels achter dat muurtje blijven om je eigen ding te doen, maar door expertise uit te wisselen en Research & Development te combineren kun je veel sneller en efficiënter stappen zetten in de goede richting.’

Met de oprichting van het BTC is een samenwerking tot stand gekomen tussen NewFossHofmansBiorefinery SolutionsEco MakelaarIngenia en Grassa. Ook andere bedrijven die zich bezig houden met de ontwikkelingen van de biobased economy kunnen zich nog aansluiten bij het BTC.

Nieuwe proef, kleinere machines

Grassa start dit jaar met de demonstratie van een kleinere, compactere grasraffinagemachine. Deze derde generatie bevat de laatste technologische verbeteringen en kan zodoende nog efficiënter en gemakkelijker worden ingezet.

Bas Aarts (20) van melkveehouderij Aarts ziet hier wel toekomst in, zo laat hij weten in een artikel in vakblad Veeteelt. “Hoe meer de overheid stuurt op zaken als derogatie, grondgebondenheid en fosfaatrechten, hoe interessanter grasraffinage kan worden”, zo stelt de jonge boer. 

Grasraffinage heeft onder meer als voordeel dat het mineralenoverschot verkleind kan worden en het gras niet meer weersafhankelijk ingezet kan worden. Door het gras te malen en het sap en de vezels te scheiden kunnen namelijk de mineralen hieruit gedestilleerd worden. “Zo kunnen we straks het herfstgras benutten, dat vaak te eiwit- en fosforrijk is”, verklaart Aarts, “en kunnen we het jongvee beter op de norm voeren.”

Potentie is er in ieder geval volgens Aarts: “Ik zie best mogelijkheden om in de toekomst een grasraffinagemachine in te huren.” Hij hoopt dan ook dat er dit jaar flinke stappen in de doorontwikkeling van raffinage kunnen worden gemaakt.