Grassa heeft in het Belgische Noord-Limburg de handen ineengeslagen met het project GrasGoed – Natuurlijk Groen als Grondstof, dat door de Europese Unie wordt gefinancierd. Op twee plekken in Noord-Limburg heeft de mobiele installatie van Grassa demonstraties gehouden om natuurgras van Natuurpunt, een natuurbeheerder in Vlaanderen, te raffineren.

 

 

 

 

De installatie is enkele keren van locatie veranderd en werd ingezet in de natuurgebieden Hageven en Vallei van de Zwarte Beek, waar op 29 juni en 7 juli demonstraties zijn georganiseerd voor geïnteresseerden en betrokkenen. Grassa raffineerde tot nu toe voornamelijk cultuurgras van de weide en waterplanten, maar ook de raffinage van natuurgras blijkt nu succesvol.

Samen met partners uit het Europees gefinancierde Interreg-project GrasGoed wil Grassa zorgen dat het natuurgras beter benut wordt en dat zo de kosten voor natuurbeheer lager worden. Martijn Wagener, directeur van Grassa: “Met dit natuurgras proberen we samen met GrasGoed producten te maken die in de regio gebruikt kunnen worden. Zo willen we een lokale kringloop sluiten.”