BIVAC

Vanuit de ambitie om te komen tot grondstofefficiency, klimaatvriendelijke en hernieuwbare productie worden in het BIVAC project innovatieve en hoogwaardige producten en processen ontwikkeld op basis van beschikbare bijproducten en nevenstromen en tenslotte – indien mogelijk – vertaald naar nieuwe volledige waardeketens. Reststromen uit de groenteproductie zullen hierbij als uitgangsmateriaal dienen. De innovatieve Grassa technologie is zeer geschikt om naast gras ook verschillende groentereststromen mee te verwerken.

De nagestreefde producten voor Grassa omvatten hernieuwbare en lokaal verworven plantaardige eiwitten voor de levensmiddelen industrie, plantaardige vezels, nieuwe en gezondheids-bevorderende additieven voor diervoeders en fermenteerbare suikers voor de productie van de waardevolle stof Astaxanthine. Hiervoor worden branche-overschrijdende bedrijven en  onderzoeksinstellingen samengebracht in een consortium die zeer diverse schakels van de keten vormen in de primaire productie en de productie van levensmiddelen.