BIORAFFINAGE

Over de wereld van bioraffinage

Bioraffinage

Bij bioraffinage worden groene grondstoffen verwerkt tot nieuwe, hoogwaardige producten: verschillende componenten worden gescheiden die apart meer waard zijn. Zo maakt bioraffinage het mogelijk om eiwitten uit onder meer gras beschikbaar te maken voor verschillende doeleinden. En dat biedt veel voordelen voor het milieu, voor de agrarische sector en voor de lokale economie.

Hoe dan?

Een belangrijk deel van het Nederlandse landbouwareaal bestaat uit grasland. Dat gras is grotendeels bestemd voor koeien, de enigen die dit gras met hun meerdere magen kunnen verteren. Dieren met één maag, zoals varkens, kippen en mensen, kunnen dat niet en zij moeten hun behoefte aan eiwitten op een andere manier invullen. Varkens bijvoorbeeld krijgen hoogwaardige eiwitten vooral binnen in de vorm van sojaschroot, dat  geïmporteerd wordt uit Latijns-Amerika. Graseiwit heeft een vergelijkbare samenstelling als sojaschroot en is dus een prima sojavervanger áls het op een goede manier verwerkt wordt: met bioraffinage.

Naast gras zijn ook andere groene gewassen geschikt voor bioraffinage, zoals maïs-, suikerbiet- en tomatenbladeren, resten van groenteverwerking zoals broccolistelen, sla en woekerende waterplanten zoals de grote waternavel of waterhyacinten. Deze groene grondstoffen, die doorgaans als afval gezien worden, kunnen eveneens uitstekende bronnen van eiwitten worden.

Hoe worden eiwitten gewonnen?

Bij bioraffinage wordt de groene grondstof, bijvoorbeeld gras, eerst gekneusd en geperst; het sap wordt gescheiden van de vezels. De vezels, met een deel van de in het gras aanwezige en voor koeien uitermate geschikte, eiwitten, kunnen luchtdicht verpakt worden, waardoor deze geconserveerd worden. Met het sap komt een deel van de nutriënten mee. Dit zijn eiwitten, suikers en mineralen. Het sap kan daarna verder verwerkt worden door de eiwitten ervan af te scheiden en te concentreren. De vloeistof die overblijft noemen wij de ‘wei’, naar analogie van de melkindustrie. De ‘wei’ kan een ook weer een verdere behandeling ondergaan. Fosfaat bevindt zich nog in de oplossing en kan eruit worden gehaald. Het fosfaatarme restant wordt vervolgens gescheiden in een suikerrijke fractie, een mineraalrijke fractie en schoon water.

Lees meer over de GRASSA! Producten

De GRASSA!-techniek is bewezen in dierproeven en bioraffinage wordt ondersteund door (wetenschappelijke) onderzoeken. Bioraffinage is eenvoudig en toch zijn de mogelijkheden en de voordelen onuitputtelijk.

Lees meer over de voordelen van GRASSA!

De voordelen

GRASSA! zorgt voor de opwaardering van groene grondstoffen en een robuuster inkomen voor boer en tuinder

Met bioraffinage is het mogelijk om dezelfde hoeveelheid gras aan méér dieren te voeren, of zelfs voor menselijke consumptie geschikt te maken. Boeren met grasland of tuinders met groene reststromen worden lokale leveranciers van varkens- en pluimveevoer en van grondstoffen voor de productie van vleesvervangers voor de mens. Door GRASSA!’s grasraffinage zal in 2030 de eiwitproductie van grasland toenemen met 50 tot wel 225%.

GRASSA! reduceert broeikasgassen en vormt een oplossing voor het mestoverschot

Een deel van de eiwitten die koeien via het eten van gras binnenkrijgen, kunnen ze  niet benutten. Een koe zet onbenutte eiwitten om in ammoniak en stikstof, dat via het uitboeren en de mest in de lucht en het grondwater terechtkomt. Dat is erg schadelijk voor het milieu. Dankzij grasraffinage krijgt de koe alleen nog maar goed benutbare eiwitten binnen.. Zo daalt het stikstofgehalte in de koeienmest en daarmee verminderen we ook de schadelijke broeikasgassen in de lucht.

GRASSA! zorgt voor minder milieubelastende import van soja en veevoer

De bestaande veevoerindustrie heeft een grote impact op het milieu, te wijten aan het kappen van regenwoud in Latijns-Amerika voor het verbouwen van soja en het transporteren van die soja naar andere delen van de wereld. Met bioraffinage wordt het mogelijk om soja te vervangen, en daarmee de grootschalige import in te perken. GRASSA! werkt kleinschalig en lokaal en heeft een kleine voetafdruk. Landbouwgrond die nu voor soja gebruikt wordt, kan voor andere doeleinden worden ingezet of teruggegeven worden aan de natuur.

GRASSA! Producten

Het GRASSA! raffinageproces levert standaard de volgende producten op:

GRASSA! OptiBAAL

 

 

 

 

 

OptiBAAL wordt gevormd door de samengeperste vezels die overblijven na het eerste scheidingsproces. Er zitten voldoende nuttige eiwitten in voor de koe. De slecht benutbare eiwitten zijn eruit gehaald, en die hoeft de koe niet te verteren.

GRASSA! LECker

 

 

 

 

Naast de wei wordt uit het GRASSA! Sap een eiwitconcentraat gewonnen. Lokaal Eiwit Concentraat ofwel LECker, een product voor onder meer kippen, is droog, houdbaar en geschikt als sojaschrootvervanger.

GRASSA! FOS

 

 

 

 

 

 

GRASSA! heeft recent ontdekt dat een deel van de suikers in de graswei bestaan uit Fructose Oligo Sacchariden (FOS), een oplosbare voedingsvezel die in voeding voor mens en (huis)dier de gezondheid van de darm kan verbeteren. GRASSA! bezit voor FOS een octrooi.

GRASSA! MineralenC

 

 

 

 

 

Het mineralenconcentraat, verkregen uit de wei door de GRASSA!-techniek, is een mengsel van mineralen en vrije aminozuren. MineralenC is een waardevolle meststof, rijk aan kalium en stikstof. Het is inzetbaar als plantaardige kunstmestvervanger.