De voordelen

GRASSA! zorgt voor de opwaardering van groene grondstoffen en een robuuster inkomen voor boer en tuinder

Met bioraffinage is het mogelijk om dezelfde hoeveelheid gras aan méér dieren te voeren, of zelfs voor menselijke consumptie geschikt te maken. Boeren met grasland of tuinders met groene reststromen worden lokale leveranciers van varkens- en pluimveevoer en van grondstoffen voor de productie van vleesvervangers voor de mens. Door GRASSA!’s grasraffinage zal in 2030 de eiwitproductie van grasland toenemen met 50 tot wel 225%.

GRASSA! reduceert broeikasgassen en vormt een oplossing voor het mestoverschot

Een deel van de eiwitten die koeien via het eten van gras binnenkrijgen, kunnen ze  niet benutten. Een koe zet onbenutte eiwitten om in ammoniak en stikstof, dat via het uitboeren en de mest in de lucht en het grondwater terechtkomt. Dat is erg schadelijk voor het milieu. Dankzij grasraffinage krijgt de koe alleen nog maar goed benutbare eiwitten binnen.. Zo daalt het stikstofgehalte in de koeienmest en daarmee verminderen we ook de schadelijke broeikasgassen in de lucht.

GRASSA! zorgt voor minder milieubelastende import van soja en veevoer

De bestaande veevoerindustrie heeft een grote impact op het milieu, te wijten aan het kappen van regenwoud in Latijns-Amerika voor het verbouwen van soja en het transporteren van die soja naar andere delen van de wereld. Met bioraffinage wordt het mogelijk om soja te vervangen, en daarmee de grootschalige import in te perken. GRASSA! werkt kleinschalig en lokaal en heeft een kleine voetafdruk. Landbouwgrond die nu voor soja gebruikt wordt, kan voor andere doeleinden worden ingezet of teruggegeven worden aan de natuur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *