Voedingsdeskundigen enthousiast over GRASSA! OptiBAAL voor melkkoeien

Twee veevoedingsdeskundigenen zijn na gesprekken met GRASSA! positief over de inzet van het GRASSA! product OptiBAAL in de voeding voor melkkoeien. Zowel de voedingsdeskundige, ofwel nutritionist, voor melkveehouderij Huetink als de deskundige van veevoerproducent ABZ geven aan dat OptiBAAL goed in het rantsoen van melkkoeien past en diverse voordelen biedt. Een mooie opsteker waarmee GRASSA! ook andere melkveehouders over de streep kan trekken.  

In het Gelderse Bronkhorst is het boerenbedrijf Huetink gevestigd, een melkveehouder met 165 melkkoeien. Procestechnoloog Bram Koopmans van GRASSA! ging met nutritionist Wim Boschloo in gesprek over de mogelijkheden van bioraffinage: het voeren van OptiBAAL aan melkkoeien, geraffineerd van Heutink zijn eigen grasland. Met een POP3-subsidie zal deze zomer een test worden uitgevoerd met GRASSA!’s mobiele bioraffinagemachine.

Test bij melkveehouder Huetink

“OptiBAAL past goed in het rantsoen van de koeien”

OptiBAAL is één van de GRASSA! producten en wordt gemaakt van de samengeperste vezels die in de eerste stap van het raffinageproces worden gescheiden van het grassap. OptiBAAL heeft een lager fosfaatgehalte en er zitten alleen de voor de koe nuttige eiwitten in. Dat is gunstig voor het fosfaat- en stikstofgehalte in de mest. Er zitten relatief veel oplosbare eiwitten in het weidegras, die de koe niet allemaal efficiënt kan benutten. Het teveel aan eiwitten die in weidegras zitten, zet een koe dan om in stikstof en fosfaat, dat via de koeienmest en -boeren in de omgeving terecht komt. Met OptiBAAL kan dit worden voorkomen.

Dit, onder meer, maakt Wim Boschloo van veevoerproducent AgruniekRijnvallei enthousiast over het toevoegen van OptiBAAL aan het rantsoen van de koeien bij zijn klant Huetink. “Het past goed in het rantsoen. Ik durf zeker wel een kilo droge stof hiervan in het rantsoen te verwerken. Daarnaast kunnen we hiermee hooi en stro uitsparen.” Ook is Boschloo enthousiast over de balans in elektrolyten (mineralen als kalium, natrium en chloor), gunstig vanwege de speelruimte die het geeft in de samenstelling van het rantsoen voor de dieren.

In de test, die in de herfst dit jaar zal worden uitgevoerd, zal een deel van de 65 hectare aan land dat Huetink bezit met GRASSA!’s mobiele machine worden geraffineerd. Het gaat voornamelijk om najaarsgras dat anders ingekuild zou worden. Hiermee kan optimale voeding voor koeien worden geproduceerd, en tegelijkertijd worden inkuilverliezen vermeden. Dubbele winst dus. De mogelijkheden worden onderzocht om ook andere GRASSA! producten, die uit het gras te raffineren zijn, lokaal in te zetten voor hoogwaardige producten.

“In theorie is OptiBAAL een goede vervanging van de najaarskuil bij Huetink. Ik ben benieuwd wat er in de praktijk naar voren komt”, zegt Boschloo. In de test wordt volgens hem bekeken of er invloed is op de gezondheid van de koe en haar melk, en naar de gehalten vet, eiwit, ureum en lactose in de melk. Als dat gunstig is, zou het best kunnen dat hij de OptiBAAL ook probeert in te zetten bij andere melkveehouderijen die klant zijn van AgruniekRijnvallei. Dat zal de tijd moeten leren.

Gezondheidsvoordeel van OptiBAAL 

Ook de veevoerdeskundige van veevoerproducent ABZ Diervoeding is enthousiast. In een gesprek tussen operator en ontwikkelaar Roy Raedts van GRASSA! en nutritionist Jan Rozeboom komt naar voren dat OptiBAAL voornamelijk geschikt is voor ‘droge’ koeien (koeien die tijdelijk geen melk geven) en jongvee. Droge koeien en jongvee hebben een veel lagere behoefte aan eiwit en fosfor, waardoor OptiBAAL een betere invulling geeft aan de behoefte van deze dieren dan normaal kuilgras, waar juist een teveel aan eiwit en fosfor in zit. Met vooral najaarsgras wordt over het algemeen ver boven de behoefte aan deze voedingsstoffen gevoerd en is er een groot verlies aan eiwit via de mest. Het kaliumgehalte in najaarsgras is ook zeer hoog wat tot een vergroot risico leidt van kalfsziekte. In OptiBAAL is dit gehalte vele malen lager, wat naast de eerder genoemde voordelen dus ook een enorm gezondheidsvoordeel oplevert.

GRASSA! is blij met het enthousiasme van de twee nutritionisten. De voordelen van OptiBAAL zijn wederom bevestigd en hiermee kan het bedrijf andere melkveehouders overtuigen van de mogelijkheden van grasraffinage voor koeien.