GrassaGrassa

Melkveehouders

Duurzamer worden en voldoen aan de milieunormen voor 2030 zonder additionele investeringen. Grassa biedt melkveehouders de mogelijkheid om meer te verdienen met hetzelfde gras.

Placeholder for Grassa samenwerken header melkveehouderGrassa samenwerken header melkveehouder
Grassa

Voor melkveehouders

Winstgevender én duurzamer

Gras is de basisgrondstof voor het ruwvoer van melkvee. De bedrijfsvoering op een melkveebedrijf is volledig afgestemd om het perfecte ruwvoer te krijgen, in de vorm van vers gras of kuilgras. Bemesting en maaimoment worden nauwkeurig gekozen om het beste gras te krijgen. Ruw eiwit is waarschijnlijk de belangrijkste parameter waar u naar kijkt. VEM, OEB, NDF, het moet allemaal in balans zijn, om zo veel mogelijk melkproductie van een hectare land te krijgen. Dit is noodzakelijk om een goed verdienmodel te hebben, maar ook om te kunnen voldoen aan de steeds strengere duurzaamheidseisen. Grote investeringen in stalsystemen zijn daardoor vaak noodzakelijk.

Maar het kan anders. Het Grassa-concept biedt mogelijkheden voor melkveehouders om zonder additionele investeringen duurzamer te worden en te voldoen aan de milieunormen van 2030. Daarnaast biedt het Grassa-concept én het gebruik van ontsloten gras melkveehouders de mogelijkheid om meer te verdienen met hetzelfde gras. Dat klinkt te mooi om waar te zijn, toch? Wij vragen om kritisch naar uw basisgrondstof gras te kijken en om te beoordelen of deze op dit moment het meest effectief wordt ingezet. Wij denken van niet. Het Grassa-concept geeft een visie over hoe om te gaan met uw gras. In die visie is de toekomst van het gras ontsloten: enkel datgene voeren wat de koe nodig heeft, met als norm dat de melkproductie hetzelfde blijft of zelf verbetert. Ondertussen gaan de emissie omlaag.

Placeholder for CowCow

Voor melkveehouders

Het Grassa-concept

Elk melkveebedrijf kent zijn eigen kenmerken en bedrijfsvoering. Wat het Grassa-concept oplevert, is afhankelijk van die bedrijfsvoering. In het algemeen worden de duurzaamheidwinst en additionele verdiensten verkregen uit de volgende onderdelen:

Duurzaamheidswinst
Verlaging van RE in het rantsoen leidt tot:

  • 30% minder ammoniak uitstoot
  • 30% minder fosfaat uitstoot
  • 10-15% minder methaan

Additionele verdiensten / besparingen

  • Betaling voor eiwit/winstdeling met grasverbeteringsfaciliteit
  • Geen hoge investering in emissie verlagende (stal)maatregelen
  • Minder afvoerkosten van mest
  • Minder kosten voor krachtvoer
  • Verhandeling van emissie- en CO2-rechten
Placeholder for MelkveehouderijMelkveehouderij

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden?

Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvende kennismaking. Voor groepen melkveehouders vanaf 10 personen verzorgen we graag een presentatie op uw locatie om ons concept toe te lichten en om vragen te beantwoorden. U bent uiteraard ook van harte welkom voor een bezoek op onze locatie!

Placeholder for Lokaal & circulairLokaal & circulair