GrassaGrassa

Scope 3 partners

Grassa helpt de agrarische sector om CO2-neutraal te worden. Grassa kan dat niet alleen en heeft daarbij de hulp van u, de Scope 3 partner, hard nodig

Placeholder for Grassa samenwerken header scope3partnersGrassa samenwerken header scope3partners
Grassa

Voor scope 3 partners

Samen naar een duurzaam Agrocomplex

Het Nederlandse Agrocomplex is verantwoordelijk voor circa 7% van het BNP en voor circa 8% van de nationale werkgelegenheid. Daarmee is het complex erg belangrijk voor de Nederlandse economie.

Het Nederlandse Agrocomplex is één van de meest efficiënte en duurzame producenten van voedsel en voedselingrediënten in de wereld. Toch onderkennen alle partijen dat de sector verder moet verduurzamen om in 2050 CO2-neutraal voedsel te kunnen produceren.

Omdat het Agrocomplex nauw verweven is met de rest van de Nederlandse economie, is de kans groot dat de CO2-footprint van het Agrocomplex in scope 3 emissies wordt berekend bij het bepalen van uw eigen CO2-footprint. U heeft er dan ook baat bij om de emissies in het Agrocomplex terug te dringen. Dit is geen eenvoudige zaak. Het Agrocomplex kenmerkt zich door een groot aantal individuele producenten die elk afzonderlijk economische keuzes maken. Om duurzamer te produceren zijn veelal investeringen nodig en die kosten geld. Geld dat de agrariër lang niet altijd heeft. Bovendien zorgt het huidige politieke klimaat voor onzekerheid over hoe en wat er nu precies veranderd moet worden.

Het Grassa-concept adresseert een groot aantal duurzaamheidsuitdagingen. Schadelijke emissies van ammoniak en fosfaat worden gereduceerd (melkveehouderij), een lokaal alternatief voor het gewraakte soja wordt gevonden (veehouderij), gras als rustgewas bindt CO2 en verhoogt de biodiversiteit, zeker bij strokenteelt (akkerbouw). Het proces en de additionele producten zorgen ervoor dat de melkveehouder klimaatneutraal kan produceren.

Lees meer over alle duurzaamheidswinsten uit het Grassa-concept

Placeholder for Scope 3 partnersScope 3 partners

Voor scope 3 partners

Samen naar CO2-neutraal

Grassa helpt de agrarische sector om CO2-neutraal te worden. Grassa kan dat niet alleen en heeft daarbij de hulp van u, de Scope 3 partner, hard nodig.

  • Bent u een zuivelcoöperatie of vleesverwerker? Wij komen graag met u in contact over hoe het Grassa-concept onder de aandacht te brengen bij uw toeleveranciers. Graag bespreken we ook hoe het Grassa-concept past in uw eigen duurzaamheid incentive programma en hoe we verder samen kunnen werken om de CO2-footprint van uw toeleverende (melk)veehouders te verlagen.
  • Bent u een financier of een investeerder in de primaire agrarische sector? Wij bespreken graag met u investeringsmogelijkheden in Grassa. U investeert in een CO2-verlagende onderneming en tegelijkertijd verlaagt u de CO2-footprint van uw huidige klanten waardoor ook uw scope 3 footprint omlaag gaat. Dubbele impact!
  • Bent u een provinciale of gemeentelijke overheid en wilt u de agrarische sector in uw regio helpen? Neem contact met ons op! We spreken graag met u verder over het vestigen van een grasverwerkingsfaciliteit in uw regio, welke het mogelijk maakt om een boost te geven aan verduurzaming en circulariteit van de lokale agrarische sector. En dat allemaal zonder geld van de belastingbetaler.
Placeholder for Grassa producten headerGrassa producten header

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden?

Bent u een mogelijke Scope 3 partner voor Grassa en hebben we uw interesse gewekt? Neem dan contact met ons op!

Placeholder for Lokaal & circulairLokaal & circulair