GrassaGrassa
Placeholder for Koeien 5Koeien 5
Grassa

12 april 2023

Workshop 'Omdenken met gras' op 20 april

Voederproef met ontsloten gras toont lagere stikstofuitstoot bij gelijkblijvende melkproductie

Op 20 april 2023 organiseren de NOM en Fascinating samen met Grassa op de Dairy Campus in Leeuwarden een workshop ‘Omdenken met gras’. Tijdens deze workshop presenteert de Dairy Campus ook de resultaten van de uitgebreide voederproef met het ontsloten gras van Grassa. Belangrijke uitkomst van dit onderzoek is dat ondanks het onttrekken van 50% van de eiwitten, suikers en mineralen uit het gras, de hoeveelheid melkproductie bij voeren met ontsloten gras gelijk blijft. Door minder eiwit te voeren aan de koe, stoot deze ook aanzienlijk minder stikstof uit. Ontsloten gras kan dus worden ingezet als een duurzaam, lokaal en hoogwaardig ruwvoer voor koeien.

Tijdens de workshop worden naast de resultaten van de voederproef ook de kansen en uitdagingen van het door Grassa ontwikkelde concept besproken. Zo biedt dit concept een additioneel verdienmodel voor melkveehouders met gras, produceren melkveehouders een plantaardig eiwit dat ook door mensen geconsumeerd kan worden én wordt de productie van de melk duurzamer, onder andere door minder CO2- en stikstofemissies.

"Gras is een gewas met een enorme potentie. Het biedt een oplossing voor het huidige stikstofprobleem, dé brandende kwestie in de agrarische sector en in de politiek", aldus Grassa-directeur Rieks Smook. "Door gras efficiënter in te zetten kunnen verschillende duurzaamheidsuitdagingen worden geadresseerd, terwijl de boer meer verdient met zijn gras."

Programma

Deelnemers kunnen vooraf een rondleiding krijgen over de Dairy Campus met aansluitend een lunch. Vervolgens begint het programma met een korte uitleg van Rieks Smook (Grassa), gevolgd door André Bannink (WUR Livestock research) met de resultaten van de voederproef. Als laatste staat een discussie met het publiek op de agenda over de uitdagingen die komen kijken bij het efficiënter inzetten van gras. De dag wordt afgesloten met een netwerkmoment.

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de workshop. Het event is bedoeld voor iedereen met interesse in de agrarische sector en de uitdagingen waar deze momenteel mee kampt. Voor meer informatie en aanmelden ga naar: https://www.nom.nl/workshop-omdenken-met-gras/


Over NOM

De NOM is de investerings- en ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland. Hun doelstelling is het versterken van de economie in Noord-Nederland. Dat doen ze door te investeren in bedrijven en ondernemers te ondersteunen bij hun groeiplannen.


Over Fascinating

Fascinating is een open innovatieprogramma dat (landbouw)bedrijven, kennisinstellingen en de samenleving verbindt. Samen werken ze aan circulaire landbouw: duurzaam en met ruimte voor natuur, met gezonde voeding en gezonde opbrengst als resultaat. Fascinating is een samenwerkingsverband van de vier grote landbouwcoöperaties (Agrifirm, Avebe, Cosun en FrieslandCampina), LTO Noord en de Provincie Groningen. Samen met kennisinstelling UMCG en een aantal organisaties in de voedingsindustrie, chemische industrie en energiesector onderzoeken ze hoe de landbouwsector van de toekomst kan worden waargemaakt.


Over Dairy Campus

Dairy Campus (onderdeel van Wageningen University & Research) is hét onderzoek- en praktijkcentrum voor de melkveehouderij. Alle activiteiten zijn gericht op de ontwikkeling van een duurzame zuivelketen. De koeien zorgen niet alleen voor melk, maar vooral ook voor onderzoeksdata om nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten. Onderzoekers, ondernemers en onderwijs werken er nauw samen om te zorgen dat ook in de toekomst voldoende gezonde zuivel wordt geproduceerd met respect voor mens, dier en milieu.